Zwembad of zwemvijver ?

Het woord ‘hygiëne’ betekent bij een klassiek zwembad weliswaar volledig bacterievrij, maar het obligate gebruik van chloortabletten en andere zuur- en zoutregelende chemicaliën kan een gevoelige huid, de slijmvliezen en de ogen irriteren.

Hoewel een zwembad erg mooi kan zijn, past zo’n blauwe bak voor velen niet in een met zorg aangelegde tuin. Ecologische zwemvijvers daarentegen kunnen door onze tuinarchitect perfect geïntegreerd worden in het geheel van uw tuin, gebruik makend van de juiste vormen en verhoudingen en van de reeds aanwezige bomen en andere beplantingen.

Nog een pluspunt voor een zwemvijver: terwijl een klassiek zwembad er in de winter maar troosteloos en vooral nutteloos bijligt, valt er aan een vijver het hele jaar door veel plezier te beleven: sierlijke libellen komen op bezoek en allerlei tuinvogels komen er baden en drinken!

Biologisch zwemmen

Biologische zwemvijvers bevatten zuiver, gezond en natuurlijk zwemwater.

De zuivering gebeurt volledig biologisch en milieuvriendelijk, zonder toevoeging van chemicaliën. De natuurlijke energiebron is de zon, die het water opwarmt en ervoor zorgt dat de planten in het zuiveringsgedeelte kunnen groeien. Uitwisseling van stoffen gebeurt, net zoals dat in de natuur het geval is, in de biologische filterzone waarin planten groeien die voedingsstoffen aan het water onttrekken. Dat is essentieel, want het zijn die voedingsstoffen die anders door algen zouden kunnen gebruikt worden. Op deze manier blijft het water van een zwemvijver helder.

Net zoals dat gebeurt in de natuur waar het water een zelfreinigend vermogen bezit zijn er in een zwemvijver ontelbare en onzichtbare nuttige micro-organismen werkzaam die organische afvalstoffen zoals stuifmeel of afgevallen bladeren die in het water terecht komen kunnen afbreken en omzetten tot voedingsstoffen die door de plantenwortels van de helofyten (dat is een verzamelnaam voor waterplanten die met de wortels in de bodem groeien en boven water bladmassa aanmaken) als voeding worden opgenomen. Een zwemvijverbiotoop kan vergeleken worden met die van een langzaam stromende rivier. Op het niveau van de plantenwortels krioelt het van zuiverende zuurstofminnende micro-organismen. Deze zetten de nitrieten van de ontbindende afvalstoffen in het zwemwater om tot nitraten, die dan weer door de plantenwortels worden opgenomen om de planten te doen groeien.

Onderin de zuiveringszone overheersen meer anaërobe heterotrofe micro-organismen, die bij een laag zuurstofgehalte vooral belangrijk zijn voor de afbraak van fosfaten (de veroorzaker van groen water!), van slib en vijverstof. Via een klaterend watervalletje en/of via onder het wateroppervlak uitkomende buizen loopt het gezuiverde water weer in het zwemgedeelte. De cirkel van zuivering is dan rond.

Vormen

De vorm en de grootte van uw zwemvijver worden samen met tuinarchitect Jean Vanhoof ter plekke besproken. Vervolgens wordt er een tekening gemaakt en aan u voorgesteld.

In kleine tuinen is een eenvoudige rechthoekige vorm vaak de mooiste. In een klein tuin bouwen we ook liefst een niet te grote zwemvijver (24 tot 35 m²). Zulke zwemvijvers zijn erg aantrekkelijk als ze dichtbij een terras of een zithoek aangelegd worden.

In grote, architecturaal strak aan gelegde tuinen gaan we doorgaans voor grotere rechthoekige zwemvijvers (40 tot 75 m²). Maar ook groter is uiteraard mogelijk.

In grote, landschappelijke tuinen kan gekozen worden voor een informele vorm, eventueel wat verder van de woning gelegen. Dat oogt zeer natuurlijk.

Rechthoekige vijvers worden uitgevoerd in stevig, gewapend metselwerk, op een plaat van gewapende chape. Ze hebben loodrechte wanden, en zijn doorgaans van 140 tot 180 cm diep. Ondiepe zones voor de kinderen behoren tot de mogelijkheden.

De wanden van zwemvijvers met een informele, natuurlijke vorm worden na het uitgraven versterkt met gestabiliseerd zand. Hiervan zijn de wanden enigszins schuin, maar zodanig dat ze niet storen bij het zwemmen.

U kiest, wij bouwen!

Aanleg van de zwemvijver

Voorbereiding
Onze tuinarchitect kijkt of uw tuin geschikt is voor de aanleg van een onderzoekt de diepte van de grondwaterstand is, hoe de bodem is samengesteld, beoordeelt de bereikbaarheid voor rollend materieel. Hij zet samen met u de zwemvijvervorm uit op het terrein. Indien nodig wordt er een week tevoren een installatie geplaatst om de grondwaterspiegel te verlagen.

Werken
DAG 1: Onze grondwerker graaft met precisie de vijvervorm uit tot de gewenste diepte. De uitgegraven aarde wordt afgevoerd ofwel over het terrein verdeeld.
DAG 2: De ruwbouwmaterialen worden in de tuin gebracht.
DAG 4, 5, 6: De gewapende bodemplaat wordt aangebracht, de ruwbouw wordt verder afgewerkt tot de gewenste hoogte. Alle leidingen worden gemonteerd.
DAG 7: Het beschermvlies wordt uitgerold. Daarna wordt het EPDM rubber geplaatst. Doorvoeren en verlichtingsarmaturen worden deskundig met flenzen in de wanden bevestigd.
DAG 8, 9, 10, 11: De zwemvijver wordt voor 50% met water gevuld. De randstenen worden geplaatst. De trap wordt geplaatst, evenals de pompbehuizing en het drainagesysteem. De filtersubstraten (lava en zeolyth) waarop en waarin de nuttige micro-organismen zich zullen ontwikkelen. wordt nu aangevoerd.
DAG 12, DAG 13, DAG 14: De pompen worden geïnstalleerd. De elektrische installatie wordt binnenshuis ofwel buiten (in een aantrekkelijke zuilvormige houten behuizing) geplaatst.
DAG 15: De zuiveringsplanten worden aangeplant in het filtergedeelte en de vijver wordt verder gevuld. De pompen worden in werking gesteld. De TAKE 5 culturen worden toegevoegd. Uw vijver is zwemklaar!

Onderhoud van de zwemvijver

Wateranalyse
Er zijn diverse goede testsystemen in de handel om de hardheid van het water (ook de Karbonaathardheid of KH) te bepalen. Meestal werken ze op basis van de druppelmethode en kunt u aan de kleur de juiste waarde aflezen.

Toevoegen van mineralen
De filterplanten hebben mineralen nodig. In de natuur spoelen deze mineralen uit de bodem in het water, maar in een gesloten zwemvijversysteem kan dit niet. Daarom is het belangrijk om regelmatig mineralen toe te voegen. GH komt van het Duitse ‘Gesamthärte’, en betekent ‘totale hardheid’ . Ook de Karbonaathardheid (KH) moet in het oog gehouden worden. Beide waarden gaan door plantengroei sterk naar beneden in de loop van het vijverseizoen.
Om de GH- en KH-waarde te verhogen vind je in onze webwinkel middelen op basis van op koraalalgen-kalk. Zorg er voor dat de hardheid aan het begin van het groeiseizoen op een goed niveau (minimaal 10° DH en 6° KH) wordt gebracht.

Stofzuigen van het zwemgedeelte
Je moet de bodem van het zwemgedeelte om de twee weken vrij maken van organisch afval zoals bladeren. Voor dit doel kunt u een zwemvijverstofzuiger of een zwemvijverrobot gebruiken.

Reinigen van het filtergedeelte
Knip met een heggenschaar vanaf 1 november alle verdorrende bladeren van de planten op 5 cm boven het wateroppervlak af en gooi ze op de composthoop. Woekerende planten van watermunt kunt u het beste uitdunnen (ook de wortels) tot ze nog ongeveer een kwart van hun huidige volume hebben. Groenblijvende boven het water uitstekende bladeren (sommige soorten zijn wintergroen) mogen niet worden geknipt. Na het terugsnoeien van de helofyten volgt het schoonmaken van de filterbodem. Verzamel alle bladeren en plantenresten van de bodem van de filtervijver. Om te verhinderen dat de bodem van de zwemvijver vol komt te liggen met afgevallen blad kunt u in oktober een net over de vijver heen leggen en aan de buitenkant van de vijverboord met tentharingen vast te zetten tot na de najaarsstormen alle bladeren gevallen zijn.

Bacteriën toevoegen
Het is raadzaam om zowel eind april en eind augustus een bacteriecultuur TAKE 5 toe te voegen.

onderhoud zwemvijver